Tháng Mười 12, 2017

Danh sách khách hàng quên đồ tháng 8 và tháng 9/2017

Sân golf, dịch vụ Yên Dũng xin thông báo danh sách khách hàng đã quên đồ tại sân trong tháng 8 và tháng 9 vừa qua. […]