Tìm đồ thất lạc

Danh sách đồ dùng khách hàng quên tháng 8/2020

Danh sách đồ dùng khách hàng quên tháng 8/2020

Sân golf, dịch vụ Yên Dũng xin thông báo danh sách khách hàng đã quên đồ tại sân trong tháng 8/2020 vừa qua. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với quầy Lễ tân tại Nhà Câu lạc bộ hoặc gọi vào số điện thoại 091 573 8822/ 02043 760 888 để nhận lại đồ. …

Danh sách khách hàng quên đồ tháng 8 và tháng 9/2017

Danh sách khách hàng quên đồ tháng 8 và tháng 9/2017

Sân golf, dịch vụ Yên Dũng xin thông báo danh sách khách hàng đã quên đồ tại sân trong tháng 8 và tháng 9 vừa qua. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với quầy Lễ tân tại Nhà Câu lạc bộ hoặc gọi vào số điện thoại 091 573 8822/ 02043 760 888 để nhận lại đồ. …